Koninklijk bezoek

Op 8 oktober bezocht Zijne Majesteit Koning Filip het Albertkanaal in Ternaaien (Lanaye) en Vroenhoven ter ere van de 75ste verjaardag van het kanaal. De Vlaamse en Waalse waterwegbeheerders, nv De Scheepvaart en Service Public de Wallonie organiseerden samen deze koninklijke dag. Het Albertkanaal stroomt immers van Luik naar Antwerpen en verbindt beide Gewesten.

Koning Filip bezocht in de voormiddag de werf van de vierde de sluis van Lanaye. Daarna ging het per boot over het jarige kanaal naar Vroenhoven waar hij een academische zitting bijwoonde over 75 jaar Albertkanaal en een bezoek bracht aan de Brug van Vroenhoven.

Een sfeerbeeld

Koninklijk kanaal…
Koning Albert I gaf in 1930 de eerste spadesteek van een nieuw kanaal dat een snelle verbinding moest vormen tussen de haven van Antwerpen, de Limburgse steenkoolmijnen en het industriebekken van Luik. Bijna 12.000 mensen werkten gedurende negen jaar aan het graven van deze waterweg.  Op 30 juli 1939 werd het Albertkanaal officieel geopend voor de scheepvaart, in aanwezigheid van koning Leopold III en koningin Elisabeth. Ter gelegenheid van 50 jaar Albertkanaal kwam Koning Boudewijn in 1989 naar Antwerpen, Hasselt en Luik. Koning Albert II opende de duwvaartsluis van Wijnegem die zijn naam draagt.
nv De Scheepvaart en de Service Public de Wallonie zijn dan ook verheugd dat ook deze Vorst het Albertkanaal met een bezoek vereert.

Motor voor de economie
Het Albertkanaal is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke motor voor de economie en maakt deel uit van het kernwaterwegennetwerk van Europa. Vandaag is het 129 kilometer lange Albertkanaal de belangrijkste waterweg van België, met jaarlijks meer dan 40 miljoen ton aan goederenvervoer en 400.000 containers. De bedrijven die zich in de loop der jaren op de oevers van het Albertkanaal hebben gevestigd, nemen nu het grootste deel van de trafiek voor hun rekening. Door de teloorgang van de staalindustrie verminderde de initiële transitfunctie van het kanaal in sterke mate.
Het Albertkanaal zorgt voor 50.000 rechtstreekse en onrechtstreekse arbeidsplaatsen langs zijn oevers. Rekening houdend met de toenemende mobiliteitsproblemen op alle wegen, zal de vervoersfunctie van het Albertkanaal de komende jaren zeker nog toenemen. Ook de andere functies van het kanaal nemen alsmaar toe in belang : watervoorziening, recreatie, natuurontwikkeling en productie van groene energie.