2004

Oprichting van nv De Scheepvaart als naamloze vennootschap van publiek recht.
In Vlaanderen wordt de actie Beter Bestuurlijk Beleid afgerond. Binnen dit project kregen heel wat entiteiten die in hoofdzaak belast zijn met beleidsuitvoerende taken een zelfstandig statuut, zo ook de 'Dienst voor de Scheepvaart' die werd omgevormd tot nv De Scheepvaart.
De nieuwe vennootschap krijgt een beperkte uitbreiding van haar werkingsgebied (met het Schelde-Rijnkanaal en met de gemeenschappelijke Maas), en een uitbreiding van opdrachten. nv De Scheepvaart krijgt meer mogelijkheden om promotie te voeren voor de binnenvaart en om de watergebonden gronden te commercialiseren.